UPOREDITE CIJENE ZA IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA NA ODREĐENI BROJ DANAA ZA CIJENU IZNAJMLJIVANJA PREKO 15 DANA SE UVJEK MOŽEMO DOGOVORITI

MODEL
AUTOMOBILA
1-3 dana
(dnevno)
4-6 dana
(dnevno)
7-14 dana
(dnevno)
preko 15 dana
(dnevno)
40.00 €
38.00 €
36.00 €
cijena po
dogovoru
50.00 €
48.00 €
46.00 €
cijena po
dogovoru
44.00 €
42.00 €
40.00 €
cijena po
dogovoru
44.00 €
42.00 €
40.00 €
cijena po
dogovoru
44.00 €
42.00 €
40.00 €
cijena po
dogovoru
60.00 €
58.00 €
56.00 €
cijena po
dogovoru
44.00 €
42.00 €
40.00 €
cijena po
dogovoru
46.00 €
44.00 €
42.00 €
cijena po
dogovoru
70.00 €
68.00 €
66.00 €
cijena po
dogovoru
70.00 €
68.00 €
66.00 €
cijena po
dogovoru
67.50 €
65.50 €
63.50 €
cijena po
dogovoru
96.00 €
94.00 €
92.00 €
cijena po
dogovoru
98.00 €
96.00 €
94.00 €
cijena po
dogovoru
90.00 €
80.00 €
75.00 €
cijena po
dogovoru
100.00 €
90.00 €
80.00 €
cijena po
dogovoru
216.00 €
206.00 €
196.00 €
cijena po
dogovoru