OPŠTE INFORMACIJE

 • Cijene su u eurima sa uracunatim PDV-om.
 • Vozilo se može dati u najam samo vozaču sa najmanje 22 godine starosti i 2 godine vozačkog iskustva.
 • Мinimalna duzina najma je 24 časa. Zadržavanje vozia preko 60 minuta, od roka vraćanja definisanog Ugovorom, podrazumjeva produženje zakupa vozila na još jedan dan.

NAŠI USLOVI

 • Cijena najma za korišćenje vozila u inostranstvu podrazumjeva pređenih 200 km dnevno. Kilometri koji se pređu preko dozvoljenih (200) obračunavaju se po 0.10eur ili se mogu platiti dnevno 15.00eur za VW Polo i 20.00eur za sva ostala vozila. Cjenovnik važi od 01.05.2011 .godine. PERFECT RENT A CAR zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave.
 • Plaćanje se može vršiti u gotovini, na žiro račun ili kreditnim karticama.
 • Depozit je obavezan - kreditna kartica ili gotovina u iznosu koji odredi PERFECT RENT A CAR.
 • U cijenu jeuključeno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.
 • U slučaju štete, KORISNIK je dužan pozvati PERFECT RENT A CAR i obavijestiti ga.
 • ​Ukoliko je vozilo ukradeno sa originalnim ključem ili originalnom saobraćajnom dozvolom, odnosno ukoliko ne prijavi krađu MUP-u i obezbijedi njihov zapisnik, KORISNIK je dužan nadoknaditi PERFECT RENT A CAR-u štetu u iznosu 100% vrijednosti novog vozila.
 • Kasko osiguranje ne podrazumjeva osiguranje od štete pričinjene pod dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sedativa, vožnje bez vozačke dozvole, kao i kada se u vozilu nalazilo više lica od broja registrovanih sjedišta.
 • Gorivo plaća korisnik, osim u slučaju da vrati istu količinu goriva i istog kvaliteta koji je preuzeo.
 • ​U slučaju gubljenja ključeva ili saobraćajne dozvole, korisnik je dužan nadoknaditi štetu u iznosu od 1000 eura. Za vrijeme trajanja zakupa, PERFECT RENT A CAR ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje odredbi saobraćaja na putevima od strane KORISNIKA, niti nadoknaduje troškove eventualne opravke guma, putarinu isl.